Sự Kiện

Có Nạp Có Quà Nhận Box Item Cao Cấp Theo Mốc

Chuyên mục nhận quà , để tăng phần sôi động cho các bạn ủng hộ Game Mu BQT ra mốc nạp nhận quà siêu hoành tráng cho các anh hùng đây :

- Đối với thẻ nạp đầu các bạn nhận được code nạp đầu phần thưởng ghồm : 2 pet panda không thời hạn + 10 Bless + 10 Soul

- Các mốc và phần thưởng khi nạp Gcent  như sau :

Mốc Nạp Phần Thưởng

500.000 Vnđ 

2 hộp box vũ Khí cấp 4~6 + 5 ngọc tính năng + 10B + 10s

1.000.000 Vnđ

2 hộp  Trang bị cấp 4~6 + 2 hộp  vũ khí cấp 4~6 + 5 ngọc tính năng + 5 ngọc cấp độ + 20B + 20S

2.000.000 Vnđ

5 Box vũ Khí cấp 4~6 + 5 hộp  Trang bị cấp 4~6 + 10 ngọc cấp độ + 10 ngọc tính năng + 30B + 30S

3.000.000 Vnđ

10 Box vũ khí cấp 7 Socket + 10 Box trang bị cấp 7 Socket + 15 ngọc cấp độ + 15 ngọc tính năng + 50B + 50S

5.000.000 Vnđ

20 Box Item cấp 7 socket + 20 Box trang bị cấp 7 Socket + 30 ngọc thần thánh + 30 ngọc may mắn + 30 ngọc tính năng + 30 ngọc cấp độ + 100b + 100s

 

Lưu ý : Các Box thưởng sẽ ra ngẫu nhiên Radom Item , và có thể đập thêm Ngọc để tăng dòng cho item !!!