Hướng Dẫn

Điều Kiện và Bảng Giới Hạn Reset Game MU

Ngày Đầu Tiên Open máy chủ TARKAN 03/04/2021 tất cả các nhân vật tham gia sẽ reset tối đa 30 lần , qua ngày hôm sau sẽ áp dụng theo bảng giới hạn như sau :

* Lưu Ý : ➠ 𝐆𝐇𝐑𝐒 ~ 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐄𝐗𝐏 : Top 1-2-3 (Tạo thêm ganh đua cho top dưới) , Thứ 7 Và Chủ Nhật + thêm 2 lần Reset cho mỗi top

Bảng điều kiện để Reset như sau :