Khác

Tải Game

Tải 1 trong các Link bên dưới để Cài Đặt Game Mu Online

 

 

Link Trực Tiếp (Bản Cài Exe) >> Click Để Tải <<
GDriver (Bản Cài Exe) >> Click Để Tải <<
Onedriver (Bản nén 7z) >> Click Để Tải <<
MegaNz (Bản nén 7z) >> Click Để Tải <<

 

Phiên Bản Patch Âm Thanh (Muốn Có Âm Thanh Thì Tải Thêm)

Link OneDriver

FAQ - Hỏi Đáp - Fix Lỗi Cơ Bản 

 

 

Lưu Ý : Tắt hết các ứng dụng Antivirus, Window Defender trước khi cài đặt để tránh tình trạng bị xoá File