Tin Tức

Quyền Lợi Khi Mua VIP

Ngoài được một Icon VIP trên đầu để thể hiện vẻ đẹp nổi bật VIP còn được chăm sóc đặc biệt mà các anh hùng nên sử dụng

>> Ưu Đãi VIP :

* Tăng Exp (Thường & Master), Tăng Drop (Tỉ Lệ Rơi Ngọc Cao Hơn TK Thường)

* Blood, Devil VIP (Bonus) sẽ yêu cầu giết quái ít hơn (VD : tk thường yêu cầu giết 800 quái mới rớt 1 ngọc custom, VIP chỉ cần 500)

* TK VIP cứ 60 phút Online sẽ được + 2000 điểm cống hiến

* VIP sẽ được sử dụng AutoReset VIP (không tốn ngọc khi reset, + thêm point khi Reset)

* VIP tỷ lệ thành công khi up ngọc Ước Nguyện , Tâm Linh, mix gobin sẽ cao hơn

* VIP sẽ được UỶ Thác offline (treo tự động cày cấp, reset) lâu hơn

* VIP sử dụng được lệnh /tunhat all (tự nhặt các item , ngọc quý khi train )  

* VIP dùng Lệnh : /lamnhiemvu miễn phí để làm nhiệm vụ 2 và 3 ( TK thường tốn cống hiến )