Sự kiện Công Thành Chiến (Castle Siege)

Giới thiệu sự kiện công thành chiến

- Công Thành Chiến (CTC) là 1 sự kiện hấp dẫn trong game Mu Online, các liên minh sẽ chiến đấu nhau để giành quyền giữ thành.

- Liên minh nào chiến thắng trong sự kiện Công Thành Chiến sẽ có rất nhiều quyền lợi như: thiết lập mức thu thuế, được phép đi vào vùng đất thử thách nằm sâu trong Valley of Loren.

- 3 phần quan trọng trong sự kiện Công Thành Chiến:

Phần 1: Đăng ký tham gia sự kiện công thành chiến

1. Điều kiện để tham gia CTC : Guild phải có nhiều hơn 20 thành viên, các thành viên phải có level > 220.

2. Thời gian đăng ký : Có tối đa 3 Hội (liên minh) tham gia 1 lần Công thành. Nếu có hơn 3 Hội đăng ký thì chỉ có 3 Hội (liên minh) có vị trí cao nhất mới có đủ tiêu chuẩn để tham gia trận Seige Warfare.

3. Cách đăng ký :

Chủ Hội của bên tấn công Chủ Hội của bên phòng thủ
Thành viên của Hội tấn công Thành viên của Hội phòng thủ

4. Mục tiêu của phe tấn công:

5. Mục tiêu của phe phòng thủ :

6. Những chú ý trong trận chiến


Phần 2: Hướng dẫn chơi sự kiện công thành chiến

1. Sơ đồ của trận chiến


Sơ đồ của trận chiến

2. Cổng thành


Cổng Thành

3. Tượng bảo vệ


Cổng Ánh Sáng

4. Dấu hiệu phong ấn


Dấu hiệu phong ấn

Foothol Pedestr

Phần 3: Quyền lợi chủ thành

1. Hệ thống nén chủ thành

2. Mở rộng vùng đất thử thách


Hình dạng hiện tại của vùng đất thử thách


Hình dạng của vùng đất thử thách được mở rộng

3. Hệ thống Seige Warfare


NPC Senior

4. Điều chỉnh thuế


Bảng điều chỉnh thuế.
Khi đồng ý với mức thuế vừa chọn thì nhấp chuột vào Nút Áp dụng.
Mức thuế thu được sẽ thể hiện nơi NPC bô lão và chỉ duy nhất chủ thành mới thu hồi lại được