Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện:

- Phần thưởng:

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển