Sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim (Golden Invasion)

Giới thiệu sự kiện binh đoàn hoàng kim

- Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun.

- Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.


Quái vật hoàng kim

Tham gia sự kiện binh đoàn hoàng kim

- Sự kiện diễn ra khi thông báo "Rồng vàng xuất hiện" hoặc "Golden Invasion" xuất hiện trên màn hình.

- Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.

Hình ẢnhLoại Quái VậtVật Phẩm Rơi RaBản Đồ Xuất Hiện
Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
Golden Titan Box of Kundun +2 Devias
Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
Golden Lizard Kings Box of Kundun +4 Atlans
Golden Tantallos Box of Kundun +5 Tarkan
Golden Soldier
(Season 6 trở lên)
Đệ tử Kundun +2 Devias
Golden Rabbit
(Season 6 trở lên)
Hộp May Mắn Elbeland
Golden Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Dungeon1~3
Golden Devil
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Lostower1~7
Golden Vepar
(Season 6 trở lên)
Đệ tử Kundun +4 Atlans2~3
Golden Wheel
(Season 6 trở lên)
Đệ tử Kundun +5 Tarkan1~2
Golden Stone Golem
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Aida1~2
Golden Crust
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Icarus
Golden Satyros
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Kanturu1~2
Golden Twin Tail
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Tháp tinh luyện
Golden Napin
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Đầm Lầy Chết (Swamp)
Great Golden Dragon
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
(Không áp dụng)
Golden Iron Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion)
(Không áp dụng)